دسته بندی مطالب
آتلیه کوچک در اینستاگرام
ولی نه در این حد!

در دسته بندی : سلطون

اول. یه سری ها کرونا میگیرن ولی جواب تستشون منفیه! یه سری ها تستشون مثبته ولی علامت ندارن و تو ملت ووول میخورن و به همه میدن! یه سریها کرونا ...

مشاهده مطلب
بن بست غریب

در دسته بندی : سلطون

پرده اول – دلم برای خونه ی مادر بزرگم تنگ شده بود. برای بچگیم. برای زمانی که با کل فامیل میرفتیم خونه مادربزرگم. زنهای فامیل دم در خونه می...

مشاهده مطلب