هزینه رزرو : 150,000 تومان

لطفا در هنگام ثبت نام، نام کودک خود را وارد نمایید. بهترین زمان برای عکاسی نوزاد بین ۵ تا ۲۰ روزگی می باشد.مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت بیعانه می باشد.sdsdsd

توضیحات

لطفا در هنگام ثبت نام، نام کودک خود را وارد نمایید. بهترین زمان برای عکاسی نوزاد بین ۵ تا ۲۰ روزگی می باشد.مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت بیعانه می باشد.